fbpx

Gizlilik Sözleşmesi

firsatbull.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunu hassasiyetle önemsiyoruz. İşbu Gizlilik Sözleşmesi (Sözleşme), web sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin firsatbull.com tarafından toplandığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır.
Kullanıcı, firsatbull.com tarafından sunulan hizmetlerden faydalandığında veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirdiğinde Sözleşmedeki esasları okuduğunu, kişisel verilerin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili konularda bilgilendirildiğini, işbu Sözleşmenin ihlali durumunda hukuki ve cezai sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu kabul eder.
firsatbull.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak ilgili mevzuat çerçevesinde tarafımızca işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizi, Kullanıcılarımızın yararlanması için sunduğumuz hizmetleri, Sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun bir şekilde hazırlayabilmek ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirebilmek, Kullanıcılarımıza sunduğumuz imkanları iyileştirmek ve çeşitlendirmek veya bunları sağlayabilecek olan ilgililerle paylaşabilmek, veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde hukuka uygun olarak bunları işin uzmanı üçüncü kişilerle paylaşabilmek, reklam tercihlerini analiz edebilmek, talep edilmesi ve mevzuatın gerekli kılması halinde savcılıklara, mahkemelere ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek, mevzuat gereği yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat bağlamında firsatbull.com’un haklarını kullanabilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer düzenlemelere, Sözleşmenin gerekli kılması durumuna, Açık Rızanıza dayanarak işliyoruz.

Kullanıcı işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, firsatbull.com ile paylaşılmasına rıza gösterdiği kişisel bilgilerinin, Kullanıcının hizmetlerden yararlanırken çeşitli avantajlardan yararlanabilmesi ve kullanıcıya özel reklam, anket, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin Kullanıcı ile kurulabilmesi amacına yönelik olarak toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, saklanmasına ve aktarımına izin vermiş sayılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Siteye eriştiğinizde, firsatbull.com tarafından hizmetleri kullandığınızda veya sistemimize kayıt olduğunuzda çerezler, web işaretleri gibi araçlarla açık rızanız dâhilinde sürekli olarak toplanır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Sitemizde çerezleri, Sitenin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek gibi amaçlar için kullanıyoruz. Kendi platformumuzda yer verdiğimiz çerezlere ek olarak üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve tercihlere uygun reklam faaliyetlerinde bulunmak için de çerez kullanabiliriz.
Kişisel veya anonim olarak topladığımız bilgilere örnek olarak, isim, soyisim, cinsiyet, yaş, rumuz, telefon, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerini, kullanıcının uygulama ve web bildirimi tercihlerini, Siteyi kullandığı sırada gerçekleştirdiği işlemleri ve yaptığı tercihleri, kullandığı cihaza dair verileri, Kullanıcının arama sorguları, alışveriş tercihleri, yorumları gibi kişisel ilgi alanına dair bilgileri, Kullanıcının Site’de yer alan reklamlara dair gerçekleştirdiği işlemleri verebiliriz.

firsatbull.com, kişisel verileri Sitenin içeriğini ve reklamlarını uyarlamak ya da geliştirmek amacıyla ve yukarıda açıklanan diğer nedenlerle reklam verenler, iş ortakları, sponsorlar veya diğer üçüncü şahıslar ile paylaşabilir ve mevzuata ve Sözleşmeye uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabilir.

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca firsatbull.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Kullanıcı, firsatbull.com tarafından sunulan hizmetlerden faydalandığında veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirdiğinde verdiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt eder.

firsatbull.com topladığı, kullandığı, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. Saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri almayı taahhüt ediyoruz. Bununla beraber, yetkili olmayan kişilerin bu önlemleri atlayıp bilgilere ulaşabileceği durumlar olabilir. Kullanıcı, bu gibi hallerden ve Kullanıcının Siteye erişirken veya sunulan hizmetlerden yararlanırken kendi yazılım ve işletim sisteminden veya Kullanıcının verilerini koruma konusundaki herhangi bir kusurundan kaynaklanabilecek bir nedenden dolayı firsatbull.com ile paylaşmayı kabul ettiği bilgilerin zarar görmesi veya yetkili olmayan kişilerin eline geçmesi gibi durumlardan firsatbull.com’un sorumlu tutulmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, firsatbull.com üzerinden başka sitelere erişiminin mümkün olduğu durumlarda, ilgili platformların güvenlik politikalarından, kullanım koşullarından ve uygulamalarından ve Kullanıcının bu platformlarda uğrayabileceği her türlü zarardan firsatbull.com’un sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.
firsatbull.com’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı kullanmak, bu haklarınızla ilgili daha fazla bilgi edinmek veya işbu Gizlilik Sözleşmesine yönelik herhangi bir soru sormak isterseniz lütfen aşağıda yer alan adres vasıtasıyla bizimle iletişime geçiniz.

fisatbull.com, işbu Sözleşme hükümlerini, dilediği zaman Site’de ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklikler yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir.

FırsatBull
Logo
Üyelik sistemi henüz aktive edilmemiştir. Üyelik için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Compare items
  • Total (0)
Compare
0