KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

firsatbull.com tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, veri sorumlusu olarak firsatbull.com tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılması gibi işlenme prosedürlerine ilişkin ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Ayrıca, internet sitemizi, mobil sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerezler hakkında ayrıntılı bilgilere  buradan erişebilirsiniz.

firsatbull.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak ilgili mevzuat çerçevesinde tarafımızca işlenebilecektir.

Üyelik işlemi gerçekleştirmeyerek işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasını kabul etmekten imtina edebilirsiniz. Bu halde, sadece çerezler aracılığı ile firsatbull.com’a ait web sitesi veya mobil uygulamalardaki ziyaretinize dair bilgiler mevzuata uygun olarak toplanır. Çerezlere ilişkin kişisel tercihlerinizi tarayıcınızdan veya kullandığınız cihaza ait sistemden belirleyebilirsiniz.

Üyelik işlemi gerçekleştirerek, Kullanıcı, işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasını kabul eder. Diğer bir deyişle, Kullanıcı, aşağıda ayrıntılarıyla açıklanan kişisel verilerin toplanması, kullanılması, saklanması, depolanması, anonim hale getirilmesi, aktarılması gibi kişisel verinin işlenmesi prosedürlerini okuduğunu, anladığını ve bu kapsamda kendisine ait kişisel verinin tarafımızca işlenmesine AÇIK RIZA verdiğini beyan ve kabul eder.

Bu nedenle, işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasını dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Kullanıcı, firsatbull.com tarafından sunulan hizmetlerden faydalandığında veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirdiğinde verdiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt eder.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin İlkeler

firsatbull.com, kişisel verilerinizin korunmasına ve işlenmesine ilişkin olarak, ilgili mevzuat ile uyumlu bir şekilde aşağıdaki ilkeleri benimser;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak firsatbull.com tarafından; 

amaçları ile açık rızanıza veya ilgili mevzuatın öngördüğü diğer hallere bağlı olarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

firsatbull.com’a ait web sitesi veya mobil uygulamalarda gerçekleştirilen işlemler, bu platformlarda yer alan sözleşme, formlar ve kullanıcı tarafından beyan edilen diğer bilgi ve belgeler, kullanılan çerezler (cookie), üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri, hizmete erişim sağlanan elektronik cihazlar, iletişim kurulan e-posta veya diğer iletişim araçları, gerçekleşmesi halinde yüz yüze görüşme vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanabilmektedir.

Kişisel veya anonim olarak topladığımız bilgilere örnek olarak, isim, soy isim, cinsiyet, yaş, rumuz, telefon, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerini, kullanıcının uygulama ve web bildirimi tercihlerini, web sitesini veya mobil uygulamayı kullandığı sırada gerçekleştirdiği işlemleri ve yaptığı tercihleri, kullandığı cihaza dair verileri, Kullanıcının arama sorguları, alışveriş tercihleri, yorumları gibi kişisel ilgi alanına dair bilgileri, Kullanıcının web sitesi veya mobil uygulamada yer alan reklamlara dair gerçekleştirdiği işlemleri verebiliriz.

firsatbull.com, kişisel verilerinizi KVKK 5. ve 6. maddeler kapsamında açık rızanız veya aşağıda yer verilen durumlardan herhangi birisine dayanarak beyan ettiği amaçlar doğrultusunda toplayabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca, yurtiçinde veya yurtdışında bulunan, firsatbull.com ile iş ilişkisinde bulunan iş ortaklarına, teknolojik altyapı sunan tedarikçilere, sponsorlara, hizmet alımı yapılan üçüncü taraflara, kanunen yetkili kişi ve resmî kurumlara teknik ve idari tedbirler alınarak aktarılabilecektir.

Bu kapsamda firsatbull.com tarafından toplanan kişisel verileriniz, KVKK 5. madde uyarınca vermiş olduğunuz açık rızanız doğrultusunda, üçüncü kişi hizmet sağlayıcı olarak hizmet sözleşmesi kapsamında depolama ve barındırma hizmeti satın aldığımız … isimli şirkete aktarılmakta ve veriler … da bulunan sunucularda depolanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması

firsatbull.com topladığı, kullandığı, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder.

firsatbull.com, veri sahiplerinin saklanan kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi yönündeki taleplerini, kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamen ortadan kalkmış olması şartıyla, ilgili talebi en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak ilgilisine haber verir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

KVKK 11. madde uyarınca veri sahipleri,

haklarına sahiptirler.

KVKK 13. madde gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle firsatbull.com’a iletebilirsiniz. Bu doğrultuda, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 firsatbull.com, işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman web sitesinde veya mobil uygulamasında ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklikler yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir.

İletişim Bilgileri

Şirket Ünvanı: Satürn Teknoloji A.Ş.

Adres: Maslak Mh., AOS 55.Sk.42, Maslak B Blok Sitesi, No.4, İç Kapı No:542, Sarıyer, İstanbul

MERSİS No: 0752087872300001

E-mail: info@firsatbull.com

Telefon No: